Attīstoties esam saņēmuši dažādu mediju interesi
par mūsu zīmolu.